Optik Modül

Yapay görme denetimi, optik sistemlerin, endüstriyel dijital kameraların ve görüntü işleme araçlarının kullanılmasıyla, insanın görsel yeteneklerini simüle etmek ve uygun kararları vermek ve sonuçta bu kararları uygulamak için belirli ekipmanlara rehberlik etmek üzere fabrika otomasyonunda görüntü analizi tekniklerinin uygulanmasıdır.Endüstrideki uygulamalar dört ana kategoriye ayrılır: tanıma, algılama, ölçüm ve konumlandırma ve yönlendirme. Bu seride Lumispot şunları sunar:Tek Hatlı Yapılandırılmış Lazer Kaynağı,Çok Hatlı Yapılandırılmış Işık Kaynağı veAydınlatma Işık Kaynağı.